Praktijk evaluatie

Hieronder vindt u een certificaat wat wij gekregen hebben van AVAR. Dit rapport heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

AVAR eindrapport voor Atlasprofs


AVAR is als visiterend bureau onderscheidend op de volgende gebieden:

 • Zij biedt organisaties meerwaarde door specifieke vragen van de opdrachtgever (bijvoorbeeld een ziektekostenverzekeraar) centraal te stellen.
 • Integriteit en onafhankelijkheid zijn belangrijke kernwaarden van AVAR.
 • AVAR ziet dat organisaties met de uitvoering van visitaties erkenning van bijvoorbeeld koepelorganisaties/zorgverzekeraars verkrijgen omdat zij de kwaliteit en het bewakingsbelang in deze sector aantoonbaar en inzichtelijk kunnen maken.
 • AVAR staat er voor dat organisaties en belanghebbenden zich herkennen in het visitatierapport. AVAR schenkt veel aandacht aan de klant en context.
 • Visitaties zijn een belangrijk instrument voor leren en verbeteren.
 • Rapportages en jaarverslagen geven overzicht en transparantie.
 • AVAR voert als enig bureau sinds 2010 professionele, onafhankelijke, externe visitaties uit bij organisaties en zorgverleners werkzaam in de aanvullende zorgsector.
 • AVAR heeft de meeste ervaring in het uitvoeren van visitaties bij zorgverleners en organisaties, groot en klein in diverse werkgebieden door het uitvoeren van ruim 700 visitaties.
 • Onafhankelijkheid voor directie, visiteurs en medewerkers is vastgelegd in het beleidsplan
 • AVAR is echt onafhankelijk doordat zij geen binding heeft of heeft gehad met opdrachtgevers, opleidingen- of beroepsorganisaties.
 • Duidelijkheid in procedures en eenduidigheid in de uitvoering van visitaties.
 • AVAR werkt alleen met gediplomeerde visiteurs
 • Efficiënte planning en organisatie
 • Bieden maatwerk
 • Snel inzetbaar
 • Korte lijnen