Belangrijk

 

De Atlaszonebehandeling kan alleen veilig en precies worden uitgevoerd door een bevoegde Atlaszone therapeut, die getraind is door de Atlas Academy® Switzerland.

De behandeling bestaat uit twee sessies. In de eerste sessie vindt de atlascorrectie plaats. De tweede sessie bestaat uit een controle, evaluatie en zonodig nabehandeling. Doorgaans zijn de resultaten van de behandeling blijvend en zijn er geen herhalingsbehandelingen meer nodig.

Er zijn situaties waarin de Atlaszone behandeling niet kan plaatsvinden, bijvoorbeeld in geval van zwangerschap of wanneer u een chemokuur of bestraling krijgt.

De Atlaszone methode dient niet ter vervanging van een medische diagnose of therapie. Overigens, als u andere behandelingen ondergaat kunt u daar gewoon mee doorgaan. Die zullen effectiever zijn nadat uw atlas gecorrigeerd is. Wel is het af te raden om de nek ruw te laten behandelen.