Migraine

Algemeen

Volgens de hersenstichting1 hebben in Nederland 33% van de vrouwen en 13% van de mannen ooit in hun leven migraine. Daarbij heeft 25% van de vrouwen en 7,5% van de mannen minimaal eens per jaar last van deze aandoening. Migraine komt vooral voor in de leeftijd van 15 tot 55 jaar.

Wat is migraine?

Migraine is een hersenaandoening waarbij hoofdpijnaanvallen voorkomen die gepaard kunnen gaan met misselijkheid, overgevoeligheid voor licht of geluid of uitvalsverschijnselen1.

Migraine is een neuro-vasculaire aandoening. Dit betekent dat het een ziekte is waarbij hersenen, zenuwen en bloedvaten betrokken zijn. Volgens de Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten2 is de oorzaak voor het ontstaan van een migraine aanval onbekend. Wel is bekend dat migraine patiënten overgevoelig zijn voor bepaalde prikkels. Deze overgevoeligheid is voor een groot deel erfelijk bepaald.

Op het moment dat de prikkeldrempel wordt overschreden, raken bepaalde delen van de hersenen overmatig belast. Een tijdelijke ontregeling van de hersenstam is het gevolg.

De onderzoekers2 geven aan dat dit, via diverse zenuwen en zenuwverbindingen, leidt tot een ontregeling van andere delen van de hersenen. Uiteindelijk heeft deze ontregeling ook invloed op de bloedvaten en zenuwen in de hersenvliezen. Deze vliezen bevinden zich direct onder de schedel. Prikkeling van deze bloedvaten en zenuwen kan tot hoofdpijn leiden.

Wat zijn de klachten?

Volgens de richtlijn migraine van het Erasmus MC3 kan er onderscheid gemaakt worden tussen migraine met aura en migraine zonder aura.

De diagnose migraine zonder aura kan worden gesteld als er meer dan 5 aanvallen zijn, die 4 -72 uur duren.

Kenmerkende klachten zijn:

  • Hoofdpijn met een bonzend, kloppend of pulserend karakter;
  • Hoofpijn aan één kant van het hoofd;
  • Misselijkheid en/of braken;
  • Gevoeligheid voor licht en geluid.

Deze klachten zijn matig tot ernstig van karakter en verhinderen dagelijkse activiteiten. Door lichte routineactiviteiten zoals traplopen kunnen ze toenemen.

Er is sprake van migraine met aura als zich ten minste twee migraine aanvallen hebben voorgedaan waarbij:

  • lichtflitsen/ vlekken in het gezichtsveld voorkomen;
  • prikkelingen of een doof gevoel ontstaan in de ledematen of in het gezicht;
  • het gezichtsvermogen afneemt.

Met een alternatieve behandeling van uw migraine af?

Tijdens de Atlaszone behandeling worden met name de verschillende korte spiergroepen behandeld die direct onder de schedel liggen, het gebied rondom de atlas. Deze spieren houden het hoofd in positie en houden veelal ook de scheefstand van de atlas in (verkeerde) positie. Het blijkt dat juist deze spiergroepen veelal zeer gespannen zijn bij mensen met allerlei hoofdpijnklachten, inclusief migraine. Door de alternatieve behandeling van Atlaszone worden deze spiergroepen tot ontspanning gebracht en de bloedtoevoer naar dit hele gebied bevorderd. In de praktijk blijkt dat bij 85% van patiënten met hoofdpijn en migraine zeer veel baat heeft bij de methode van Atlaszone.

Ervaringen na Atlaszone

De meeste mensen die met een klacht als migraine een Atlaszone behandeling laten uitvoeren hebben baat bij deze behandeling.

Mijn nek voelt vrijer en ik kan nu doorslapen. Na de eerste behandeling heb ik nog veel migraine gehad, na de tweede behandeling was dat de eerste weken weg. (Vrouw, 62 jaar, Joure)

Ik kwam voor mijn migraine, de aanvallen heb ik nog steeds maar de intensiteit is afgenomen. (Vrouw, 51 jaar, Oudekerk aan de IJssel)

Wat is Atlaszone?

Het gebied rond de hoogste nekwervel, C1, ook wel de atlas genoemd, krijgt in de reguliere geneeskunde nauwelijks aandacht, en is grotendeels een onbegrepen gebied. Zelfs in de radiologie is men weinig vertrouwd met het gebied rondom de atlas.

Atlaszone is een alternatieve methode die ontwikkeld is door de Zwitser René Claudius Schümperli. Hij heeft tussen 1993 en 1996 een revolutionaire methode ontwikkeld die het gebied rondom de atlas op een veilige manier behandelt.

Meer over de Atlaszone behandeling klik hier.

Wat is Atlaszone NIET?

Tijdens een Atlaszone behandeling wordt de Atlas niet gemanipuleerd of gekraakt. Het is een volkomen ongevaarlijke methode. Wereldwijd zijn reeds meer dan twee miljoen mensen behandeld. Het is een neuromusculaire massage, die overigens niet voor iedereen pijnloos is.

Literatuur:

  1. https://www.hersenstichting.nl/alles-over- hersenen/hersenaandoeningen/migraine.
  2. https://www.lumc.nl/sub/5035/att/90330094156221.pdf.
  3. http://www.erasmusmc.nl/47445/674532/2253326/Migraine.