Vergoeding door ziektekostenverzekeraars

Afhankelijk van hoe u bent verzekerd, kan de ziektekostenverzekeraar de behandeling in zijn geheel, dan wel gedeeltelijk vergoeden. Hierbij wordt door de verzekeraar gekeken naar de beroepsvereniging waar de behandelaar lid van is, en naar de aard of  “prestatiecode” van de behandeling.

Op de rekening staat: Praktijk Drs. Wim van den Berg en de omschrijving is:  “Prestatiecode 24005 –  behandeling overige natuurgeneeskunde”. Wij vragen u om uw verzekeringskaartje mee te brengen naar de behandeling.

In deze praktijk werken twee zorgverleners. De rekening die u krijgt, vermeldt de prestatiecode, de naam van de zorgverlener, de beroepsverenigingen waarbij hij of zij is ingeschreven, de persoonlijke AGB-code en de AGB code van de praktijk.

Over de zorgverleners:

Eerste zorgverlener: Wim van den Berg.

Hij is aangesloten bij de Vereniging Integrale Vitaliteitkunde (VIV) onder nummer 1907768B.  VIV wordt door meerdere verzekeraars vergoed. De AGB-code van Wim van den Berg, als zorgverlener is bekend. Tevens is Wim Registertherapeut van de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) onder nummer 505104R. Is in bezit van psychosociale basiskennis PSBK, universitair niveau en in bezit van medische basiskennis (MBK) universitair niveau. Hij is aangesloten bij het TCZ (Tuchtcolleges voor de Complementaire Zorg).

Tweede zorgverlener: Jolanda Oosterwolde.

Jolanda heeft een AGB code en is aangesloten bij de NAP (NAP ECP NL-661). Ze is in bezit van medische basiskennis MBK, hogeschool niveau volgens PLATO norm.

Op de website van uw verzekeraar kunt u zien of zij de hier genoemde beroepsvereniging(en) vermelden als zijnde voor vergoeding in aanmerking komend. Mocht u tevoren met uw verzekering bellen hierover, geef hen dan de naam van de praktijk (Praktijk Drs. Wim van den Berg), AGB code, beroepsverenigingen en prestatiecode (24005 – behandeling overige natuurgeneeskunde).

Atlaszone is in het algemeen niet bekend bij de verzekeringen en het heeft weinig zin dit te vragen; het is beter de prestatiecode (24005 – behandeling overige natuurgeneeskunde)  te noemen omdat deze door het merendeel van de verzekeringen juist voor herkenning van de behandelingen is ingevoerd per 1 januari 2017.

NB: Meestal betaalt de ziektekostenverzekeraar een deel of soms de gehele som van de behandelingskosten indien u tenminste een “aanvullende verzekering” hebt. Atlaszone zit niet in het basispakket.